Awarie suwnic – jakie zdarzają się najczęściej

Redakcja

10 czerwca, 2024

Suwnice to urządzenia dźwignicowe wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu oraz w transporcie. Obowiązująca definicja zalicza je do urządzeń transportu bliskiego, nazywanych w skrócie UTB, a wszystkie ich modele łączy przede wszystkim to, do czego są używane, czyli przenoszenie ładunków w pionie i poziomie.

Kto powinien dbać o stan techniczny suwnic?

Jeśli suwnice, takie ich rodzaje, jak bramowe, półbramowe, kolumnowe, podwieszane, wspornikowe, czy modułowe, mają działać bez awarii i kosztownych przestojów, trzeba odpowiednio dbać o ich stan techniczny. Wstępną ocenę powinien przeprowadzać operator suwnicy, należy również dokonywać regularnych przeglądów technicznych, zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru technicznego oraz specyfikacją danego urządzenia.

Takie usługi oferuje ALSO Holding, zajmujący się nie tylko projektowaniem oraz produkcją suwnic, ale i ich serwisem, gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Zajmują się tym najlepsi specjaliści w tej branży, z olbrzymią wiedzą i równie dużym doświadczeniem zawodowym.

Jakie są najczęstsze przyczyny awarii suwnic?

Powodów tego, że suwnica nagle przestaje prawidłowo działać, jest wiele, lecz można wyróżnić kilka występujących najczęściej, a eksperci wskazują na:

  • nieprzestrzeganie zasad obsługi urządzenia, np. użytkowanie go w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czy przenoszenie nadmiernego obciążenia;
  • naturalne zużycie materiałów, z jakich wykonano poszczególne części suwnicy;
  • obsługiwanie suwnicy przez osoby nieuprawnione i niemające stosownych kwalifikacji;
  • niedokonywanie okresowych przeglądów technicznych i niewłaściwa konserwacja urządzenia.

Co może zepsuć się w suwnicy?

Nie da się ukryć, że suwnice to skomplikowane urządzenia, złożone z wielu elementów, zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych. Można więc zaryzykować twierdzenie, że przy takim stopniu skomplikowania, jakieś części mogą z czasem odmówić posłuszeństwa, a przeważnie uszkodzeniu ulegają:

  • silniki elektryczne odpowiadające za ruch suwnicy w poziomie i podnoszenie ciężkich, często wielotonowych ładunków w pionie, może zacząć spadać ich nominalna moc, a niektóre, nadmiernie obciążane elementy ulegają nawet spaleniu;
  • podzespoły elektroniczne, których zadaniem jest sterowanie suwnicą, a najnowsze modele mają zintegrowane nowoczesne systemy zdalnego sterowania, uszkodzeniu mogą więc ulec obwody drukowane, czujniki i zasilające je przewody;
  • mechanizmy jezdne, zbudowane z kół i łożysk tocznych, a ich awaria powoduje trudności z przesuwaniem się suwnicy po torach jezdnych;
  • liny albo łańcuchy nośne, bez których niemożliwe jest podnoszenie ładunku, a taka awaria, jak ich pęknięcie stanowi jednocześnie poważne zagrożenie dla obsługi suwnicy i innych pracowników znajdujących się w pobliżu;
  • systemy hamowania, odpowiedzialne za zatrzymanie suwnicy nad miejscem, gdzie ma zostać dostarczony ładunek, albo w przypadku wystąpienia awarii, po naciśnięciu przycisku bezpieczeństwa.

To oczywiście tylko kilka awarii suwnic, z którymi można się zetknąć, lecz jeszcze raz podkreślamy, że przy prawidłowej eksploatacji nie powinny się one zdarzyć. Dlatego warto przestrzegać wszystkich zasad dokładnie opisanych w instrukcji obsługi urządzenia. Tak samo istotne są obowiązujące przepisy Urzędu Dozoru Technicznego, jasno określające, w jaki sposób i kto może obsługiwać poszczególne modele suwnic. W razie wątpliwości można skontaktować się z ekspertami ALSO Holding, którzy chętnie udzielą niezbędnych informacji.

Artykuł sponsorowany.

Polecane: